Wie is ons?

37

ONS GESKIEDENIS

Die Alberton-erfenisvereniging het  in 2009 en ontstaan en is in 2010 as a nie-winsgewende organisasie geregistreer. Ons het gegroei in lidmaatskap en het ‘n Grondwet waarop ons trots is en waaraan ons ten alle tye voldoen.  Ons werk ook met ander erfenisverenigings of organisasies wat dieselfde oogmerke as ons het, saam om geboue, terreine, plantegroei en enigiets anders van historiese belang wat as erfenis vir die nageslag behoue moet bly, te identifiseer, bewaar, bewusmaking te kweek en bystand te verleen. Ons reageer ook op versoeke om aandag te gee aan die identifisering en bewaring van enige gebou of terrein in ons omgewing.

ONS MISSIE

Om te identifiseer, be waar, bystand te verleen en deur bewusmakingsveldtogte toe te sien dat enigiets ouer as 60 jaar deur die Nasionale Erfeniswet, 1999 (Nr 25 of 1999), beskerm word.

PERSVRYSTELLINGS

Ons streef daarna om die gemeenskap op die hoogte te hou deur publikasies in ons gemeenskapskoerante asook ander welbekende koerante.  Daar is verskeie inligting en stories van gemeenskapslede wat met ons gedeel word, en dit word waardeer.

Leave a Reply